Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Biuro

O nas

„Biuro Rachunkowe Mariola Tadeusz” istnieje na rynku usług finansowo-podatkowych od 1991 roku. Aktualnie nasze biuro znajduje się przy ulicy Bukowskiej.

Firma specjalizuje się w usługowym prowadzeniu ksiąg handlowych oraz rozliczeń podatkowych i prowadzeniu wszelkiej ewidencji dla różnych form prowadzenia działalności gospodarczej.

W skład personelu Naszego Biura wchodzą wykwalifikowani pracownicy, a o rzetelności i doświadczeniu świadczą Świadectwa Kwalifikacyjne i Numery Wpisów Doradcy Podatkowego.

Zaufaniem obdarza Nas coraz większa liczba klientów, dlatego też nieustannie poszerzamy swoją ofertę o nowe usługi.

Dziś wsparci kilkunastoletnim doświadczeniem świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego, kadr, rachunkowości i finansów jednocześnie doskonaląc swoje kwalifikacje aby w pełni realizować oczekiwania Naszych Klientów.

Mariola Tadeusz Biuro Rachunkowe
Mariola Tadeusz Biuro Rachunkowe
Mariola Tadeusz Biuro Rachunkowe

Oferta

UPROSZCZONE FORMY KSIĘGOWOŚCI

 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT.
 • Sporządzanie deklaracji w podatku dochodowym (PIT)
 • Sporządzanie deklaracji w podatku VAT oraz VAT-UE.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT (w wywozie i w przywozie).
 • Sporządzanie deklaracji dot. opłaty środowiskowej, oraz sporządzanie wszelkich innych pism, wniosków, deklaracji itp.

OFERTA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Obowiązkowy zakres usług polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych wynika z uregulowań prawnych dotyczących rachunkowości.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje w szczególności:

 • Tematyczne grupowanie i ewidencjonowanie dokumentów
 • Sporządzanie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży
 • Sporządzanie wydruku zaksięgowanych zbiorów dokumentów
 • Rozliczanie miesięczne przychodów, kosztów i wyników
 • Sporządzanie miesięczne wydruku dziennika księgowań.
 • Sporządzanie miesięczne zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
 • Sporządzanie miesięczne bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Sporządzanie źródłowej analizy wyniku na koniec miesiąca.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 • Udzielanie wyjaśnień podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku VAT, VAT-UE.
 • Prowadzenie bieżące ewidencji środków trwałych, tabeli amortyzacyjnej środków trwałych oraz sporządzanie dokumentacji środków trwałych (m.in. dotyczących przyjęcia, likwidacji, modernizacji środków trwałych).
 • Sporządzanie wniosków kredytowych.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS.
 • Sporządzanie potwierdzeń sald.

OFERTA DZIAŁU KADR

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmy poszerzyć zakres usług o kompleksową obsługę kadrowo-płacową:

 • Kompletowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę / umów zlecenia
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie rocznych (PIT-11 i PIT-40) deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Wyliczanie zasiłków chorobowych
 • Ustalanie prawa do zasiłków rodzinnych
 • Reprezentowanie klientów przed ZUS-em i Urzędem Skarbowym
 • Prowadzenie pozostałych usług kadrowo- płacowych
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokościach zarobków pracowników
 • Informacje o wymiarze urlopów wypoczynkowych
 • Udzielanie informacji i porad z zakresu Prawa Pracy

OFERTA DLA FIRM TRANSPORTOWYCH

Nasza firma oferuje kompleksową ewidencję czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych na podstawie wykresówek lub kart kierowców i odczytu danych z tachografów cyfrowych zgodnie z Rozporządzeniem UE WE nr 561/2006 oraz prawem polskim (Kodeks Pracy oraz Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16-04-2004 r.):

 • sporządzanie raportów czasu pracy kierowcy wg wskazań tachografu,
 • sporządzanie raportów czasu pracy samochodu wg wskazań tachografu,
 • sprawdzanie dziennego i tygodniowego odpoczynku kierowców,
 • sprawdzanie tygodniowego i dwutygodniowego czasu jazdy,
 • monitorowanie zmian przepisów prawnych dotyczących branży transportowej,
 • prowadzenie dokumentacji kierowców.

Ewidencję czasu pracy kierowców należy prowadzić, ponieważ obliguje do tego prawo UE oraz Polski. W samochodach powyżej 3,5 tony tachografy są obowiązkowe, dlatego też korzystna jest analiza czasu pracy w oparciu o wykresówki. Ustawa nakłada obowiązek odczytu z kart kierowcy co 28 dni a z tachografu cyfrowego co 90 dni. Najdokładniejszym i najszybszym sposobem jest analiza za pomocą programu komputerowego. Zlecając nam taką usługę oszczędzicie koszty osobowe (etat), nie poniesiecie kosztów związanych z zakupem sprzętu, programu i jego aktualizacji, a wynagrodzenie za zleconą nam pracę zaliczycie do kosztów Waszej działalności.

ZWROT VAT ZAPŁACONEGO ZA GRANICĄ

Sporządzamy wnioski o zwrot VAT zapłaconego za granicą – VAT-REF według nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku!

O zwrot VAT zapłaconego może ubiegać się każda firma, jeżeli:

 • jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce
 • podatek VAT, o zwrot którego zwrot będzie się ubiegać zawarty jest w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez nią do wykonywania na terytorium Polski czynności dających jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 • posiada dokumentypotwierdzające poniesienie wydatków za granicą. Kompleksowa usługa zawiera:
 • przygotowanie odpowiednich pełnomocnictw i upoważnień,
 • weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT
 • sporządzenie wniosku w formie elektronicznej,
 • skanowanie załączników – dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
 • przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • pomoc i wsparcie w kontaktach z Urzędem Skarbowym w sprawie zwrotu. Zainteresowanych uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt tel. 061 444-84-36

Zainteresowanych uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt tel. 061 444-84-36

OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Sporządzamy wnioski do PFRON
zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z r. 2008 nr 14 poz. 92 z późn. zm)

Zajmujemy się:

 • rozliczaniem PFRON, SOD PFRON tj. sporządzaniem wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracownikóworaz wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.
 • przygotowywaniem i przesyłaniem do PFRON miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych poprzez elektroniczny system przesyłania dokumentów.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne przysługuje:

 • osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia:
 • emerytalne
 • rentowe
 • niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników:
 • wypadkowe
 • chorobowe
 • macierzyńskie
 • emerytalno-rentowe

O dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może ubiegać się:

 • pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej;
 • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%
 • pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

Współpraca

AGENCJA PKO BP S.A

GRODZISKI DOM FINANSOWY

Aktualności

14.06.2022
Biuro Rachunkowe Mariola Tadeusz nieczynne!
Aktualności! Uprzejmie informujemy, iż dnia 17-06-2022r. Biuro Rachunkowe jest nieczynne!
więcej »
20.12.2021
Wesołych Świąt życzy Biuro Rachunkowe Mariola Tadeusz!
Wesołych Świąt życzy Biuro Rachunkowe Mariola Tadeusz.
więcej »
11.08.2021
Krajowy System e-Faktur
Ministerstwo Finansów opublikowało robocze struktury logiczne Krajowego Systemu e-Faktur.
więcej »
20.07.2021
e-KRS
Od lipca 2021r. funkcjonuje już w pełnej okazałości e-KRS, zapewniający w stu procentach elektroniczną komunikację.
więcej »
02.07.2021
Ważne zmiany od 01-07-2021r. !
Mimo okresu wakacyjnego w kraju, rząd nie próżnuje, od 01-07-2021r. przygotował dla Nas cały pakiet zmian w przepisach.
więcej »
24.06.2021
Pakiet e-commerce
Od 01-07-2021r. będzie obowiązywała ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
więcej »
03.06.2021
Kasy online
Od 01-07-2021r. kolejne branże są objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online.
więcej »
25.05.2021
Polski Ład
Jakie założenia zawiera ogłoszony przez rząd polski nowy program tzw. Polski Ład, który ma już obowiązywać od 2022 roku?
więcej »
12.05.2021
Subwencja z PFR
Rozpoczął się proces rozliczania subwencji przyznawanych w ramach Tarczy Finansowej 1.0.
więcej »
02.05.2021
Slim VAT 2
Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnymi zmianami w podatku od towarów i usług, czyli nad tzw. Slim VAT 2.
więcej »
21.04.2021
Pracownicze Plany Kapitałowe
IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pozostałych podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych.
więcej »
02.04.2021
Wesołego Alleluja!
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Biuro Rachunkowe Mariola Tadeusz.
więcej »
27.03.2021
Sprawozdania finansowe za rok 2020
Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt, na mocy którego termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych za rok 2020 zostanie przedłużony.
więcej »
11.03.2021
E-usługa dla biznesu
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało o nowej usłudze online tzw. Koncie Przedsiębiorcy.
więcej »
12.02.2021
E-Urząd Skarbowy
Ministerstwo Finansów wprowadza kolejne nowe, kompleksowe rozwiązanie jakim jest e-Urząd Skarbowy.
więcej »
01.02.2021
Dziękujemy!
Biuro Rachunkowe Mariola Tadeusz obchodzi 30-lecie istnienia firmy!
więcej »
14.01.2021
Tarcza finansowa 2.0
Od 15 stycznia 2021r. przedsiębiorcy ponownie mogą ubiegać się o subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2.0 z PFR.
więcej »
24.12.2020
Wesołych Świąt!
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzy Biuro Rachunkowe Mariola Tadeusz!
więcej »
20.12.2020
E-faktura
Ministerstwo Finansów pracuje nad udostępnieniem kolejnej z tzw. e-usług, czyli e-faktury.
więcej »
16.12.2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 tzw. tarcza branżowa
Rząd opublikował ustawę przyznającą wsparcie w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19.
więcej »
07.11.2020
10 działań atykryzysowych dla firm
Kancelaria Premiera ogłosiła 10 działań antykryzysowych dla firm w związku z epidemią COVID-19.
więcej »
22.10.2020
PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli dobrowolny system oszczędzania.
więcej »
12.10.2020
Zmiany w PIT i ustawie o zryczałtowanym podatku od 2021r.
Od 2021r. planowane są zmiany w PIT i ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
więcej »
06.10.2020
Planowane zmiany w CIT od 2021r.
Od 2021r. planowane są zmiany w CIT, które mają uszczelnić system podatkowy.
więcej »
29.09.2020
Ubezpieczenie dla dzieci i studentów!
Nasz bezpośredni partner biznesowy Grodziski Dom Finansowy Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres ubezpieczeń dla dzieci i studentów!
więcej »
26.09.2020
CIT estoński od 01-01-2021r.
CIT estoński od 01-01-2021r. Kto będzie mógł skorzystać?
więcej »
21.09.2020
Procedury podatkowe w JPK_V7M/V7K
Nowy JPK_V7M/V7K to nie tylko kody GTU, ale też procedury podatkowe w ramach, których przebiega transakcja.
więcej »
15.09.2020
Kody Grup Towarowych - GTU
W związku z wprowadzeniem nowego pliku JKP_V7M/V7K warto zacząć od prześledzenia transakcjI sprzedaży w zakresie kodów GTU!
więcej »
11.09.2020
Planowane zmiany w zakresie VAT - od 1 stycznia 2021r.
14 sierpnia 2020r. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe.
więcej »
08.09.2020
Nowy JPK_V7M/V7K
Już od rozliczeń od 1 października 2020r. obowiązywać będzie nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zastąpi ona stosowany obecnie JPK_VAT i deklarację VAT.
więcej »

Formularz kontaktowo/zgłoszeniowy

Kontakt

logoul. Bukowska 21A
62-065 Grodzisk Wielkopolski

logotel: (061) 44-48-436
kom: 602 100 658

logoemail: biuro@biuromt.com.pl