OFERTA
OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Sporządzamy wnioski do PFRON
zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z r. 2008 nr 14 poz. 92 z późn. zm)
 
Zajmujemy się :
·         rozliczaniem PFRON, SOD PFRON tj. sporządzaniem wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.
 
·         przygotowywaniem i przesyłaniem do PFRON miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych poprzez elektroniczny system przesyłania dokumentów.
 
 
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne przysługuje:
 
- osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia:
* emerytalne
* rentowe
- niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników:
* wypadkowe
* chorobowe
* macierzyńskie
* emerytalno-rentowe
 
O dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może ubiegać się:
 
·         pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej;
·         pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
·         pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.
 
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 nr 14, poz. 92 z późn. zm.)


BIURO RACHUNKOWE Mariola Tadeusz ul. Bukowska 21A 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel: (061) 44-48-436