OFERTA
ZWROT VAT ZAPŁACONEGO ZA GRANICĄ - VAT-REF
 

ZWROT VAT ZAPŁACONEGO ZA GRANICĄ
 
Sporządzamy wnioski o zwrot VAT zapłaconego za granicą – VAT-REF
według nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku!
 
O zwrot VAT zapłaconego może ubiegać się każda firma, jeżeli:
* jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce
* podatek VAT, o zwrot którego zwrot będzie się ubiegać zawarty jest w cenie nabytych towarów i   usług wykorzystywanych przez nią do wykonywania na terytorium Polski czynności dających jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
* posiada dokumentypotwierdzające poniesienie wydatków za granicą.
 
Kompleksowa usługa zawiera:
* przygotowanie odpowiednich pełnomocnictw i upoważnień,
* weryfikacja formalna i merytoryczna  dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT
* sporządzenie wniosku w formie elektronicznej,
 *skanowanie załączników – dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
* przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
* pomoc i wsparcie w kontaktach z Urzędem Skarbowym w sprawie zwrotu.
 
Zainteresowanych uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt
tel. 061 444-84-36
 


BIURO RACHUNKOWE Mariola Tadeusz ul. Bukowska 21A 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel: (061) 44-48-436