OFERTA
UPROSZCZONE FORMY KSIĘGOWOŚCI
1. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.
2. Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego.
3. Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT.
4. Sporządzanie deklaracji w podatku dochodowym (PIT)
5. Sporządzanie deklaracji w podatku VAT oraz VAT-UE.
6. Sporządzanie rozliczeń rocznych.
7. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT (w wywozie i w przywozie).
8. Sporządzanie deklaracji dot. opłaty środowiskowej,
Oraz sporządzanie wszelkich innych pism, wniosków, deklaracji itp.BIURO RACHUNKOWE Mariola Tadeusz ul. Bukowska 21A 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel: (061) 44-48-436