O NAS
Szanowni Państwo!

   Firma „Biuro Rachunkowe Mariola Tadeusz” działa już na rynku usług finansowo – podatkowych od marca 1991 roku. Z roku na rok coraz więcej klientów obdarza mnie ogromnym zaufaniem i powierza prowadzenie własnych spraw księgowych.

Oferuję profesjonalną obsługę w zakresie :
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.
3. Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego.
4. Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT.
5. Sporządzanie deklaracji w podatku dochodowym (PIT, CIT)
6. Sporządzanie deklaracji w podatku VAT.
7. Sporządzanie deklaracji w podatku od wynagrodzeń.
8. Prowadzenie  rozliczeń  z  ZUS   (np.  ewidencjonowanie  urlopów,  zwolnień   lekarskich, deklaracji ZUS i innych.
9. Ubieganie się w imieniu klienta o zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS, US.
10. Prowadzenie spraw kadrowych i pracowniczych (przyjmowanie i zwalnianie pracowników, zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie list płac i inne).
11. Sporządzanie rozliczeń rocznych.
12. Reprezentowanie  klienta  wobec  wszystkich  instytucji  związanych  z  działalnością          gospodarczą – ZUS, US, banki.
13. Doradztwo podatkowe i gospodarcze.
14. Prowadzenie dokumentacji kierowców.
15. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT (w wywozie i w przywozie).
16. Sporządzanie deklaracji dot. opłaty środowiskowej.

Usługi są dostosowane do potrzeb i sytuacji różnych grup klientów.BIURO RACHUNKOWE Mariola Tadeusz ul. Bukowska 21A 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel: (061) 44-48-436